Positivt tänkande

Hur skall du gå till väga för att tänka positivt? Har du hört talas om uttrycket ”positivt tänkande ger dig möjligheten att göra allting bättre än negativt tänkande”.

Tips för ett mer positivt tänkande

Att tänka positivt kan kräva träning och förändring. Träning av den mentala biten är också en viktig del av människans utveckling. För att starta resan till ett mer positivt tänk, så behövs de rätta verktygen för att det skall bli en förändring. Fokusera på rätt saker och älta inte om allt gammalt. Uppskatta det du har, var tacksam, med detta följer ett positivt synsätt. Styr hjärnan i rätt riktning, försök att vända de negativa tankarna genom att hitta nått positivt i dem. Var snäll mot dig själv, för behandlar du dig illa i tankarna då är sannolikheten stor att du behandlar andra likasinnat.

Metod för att ta bort negativa tankar

I mångt och mycket finns det olika tekniker som kan användas för att träna upp hjärnan. Vi ska här gå igenom ett tankemönster som går att användas när exempelvis en negativ tanke dyker upp. Till att börja med måste tanken accepteras, den finns där. Efter att den har accepterats så skall den inte utvärderas eller ges nån reaktion. Börjas det utvärderas och reageras då kommer denna tanke att fortsätta vara jobbig, men ges den inte någon utrymme, då kommer den med största sannolikhet att försvinna.

Sammanfattning

Saker och ting kommer att ändras till det bättre om användningen av positivt tänk tas till bemärkelse. Genom att försöka ta tillvara på det kommer det att lyfta upp vardagen. Allt är en process och meningen är inte att helt förändras. Utan ta till sig det som en själv känner att de kommer ha nytta av om de tillför det i sitt tänkande. Att tänka kritiskt kan vara bra i vissa sammanhang exempelvis. Förmedlingen av texten är att det finns verktyg för att träna upp hjärnan med.

Lämna en kommentar