Så hanterar du en jobbig chef

Att hamna på en arbetsplats där du inte kommer överens med din chef är inte så roligt. Hur detta hanteras på bästa sätt beror till stor del på vad det är som inte klickar. I vissa fall kan det vara så att den sociala aspekten inte går ihop. Alla klickar helt enkelt inte med alla människor, vilket kan göra situationen oumbärlig. Ibland är problemen djupare än så och då gäller det att tänka till innan man gör något man ångrar.

Du går inte ihop med din chef

I fallet då du och din chef inte klickar finns det några tillvägagångssätt att ta vid. Först och främst behöver du acceptera att alla människor inte riktigt trivs med varandra. Det enda du kan göra är att göra det bästa av situationen. Kanske tycker du din chef gör ett bra jobb men hen har konstiga vanor, formuleringar sig konstigt vilket kan göra det svårt att förstå vad som framgår. Detta beteende kan lätt skapa frustration. Det du kan göra är att vara så tydlig som möjligt mot din chef. Fråga om det är något du inte förstår och bit dig i tungan om vissa beteenden stör dig som inte har med arbetet att göra. Alla har olika personlighetsdrag och det är okej att inte gilla alla.

Din chef lyssnar inte på dina behov

Om din chef inte lyssnar på dina behov och du känner att du inte blir hörd finns det vissa saker du kan göra för att underlätta situationen. Det enklaste tillvägagångssättet kan vara att gå till din chefs chef, om det är möjligt. Då kan du ventilera och bolla tankar och idéer hur du ska hantera situationen. Förövrigt kan du samtala direkt med din chef och förklara vad du anser är fel. Prata med kollegor och få backup om din chef inte lyssnar. Om tillräckligt många medarbetare har klagomål måste chefen lyssna!

Lämna en kommentar